Aan de slag bij de Zonnebloem

Ben je nieuw bij de Zonnebloem dan kun je de workshop ‘Aan de slag’ volgen. Deze is bedoeld voor vrijwilligers. In deze workshop maak je globaal kennis met het het doel en het werk van de Zonnebloem.

Afgelopen woensdagavond was zo’n avond in Odijk.
10 nieuwbakken Zonnebloemvrijwilligers waren aanwezig.

Tijdens de workshop werd begonnen met een klein quiz ‘Feiten en Fabels’. Een 10-tal stellingen over de Zonnebloem moesten worden betiteld als Feit of Fabel.

Hierna kwam de Gedragscode bij de Zonnebloem aan de orde. Kernwaarden daarbij zijn: Integer, Sociaal, Optimistisch en Betekenisvol.

Als derde onderwerp vertelde de docent over de organisatie binnen de Zonnebloem. Van 30.000 vrijwilligers aan de basis tot de Nationale Vergadering, Nationaal bestuur, Directie en Nationaal Bureau.

Afgesloten werd met een 5-tal situaties waar je als vrijwilliger mee te maken zou kunnen krijgen. in 3 groepjes werden deze besproken. Wat zou jij als vrijwilliger doen?

Een nuttige avond, interactief met veel informatie.