Archief van
Auteur: Eef Goes

Melden datalek

Melden datalek

In het kader van de Privacywetgeving dient iedere organisatie een meldpunt te hebben voor een datalek. Wilt u een datalek melden gebruik dan onderstaand formulier. Let op: JavaScript is benodigd voor deze inhoud.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De regio heeft sinds november 2018 een vertrouwenspersoon. Bestuurslid Petra van Gend heeft deze taak op zich genomen. U kunt contact met haar opnemen via de menukeuze contact/vertrouwenspersoon. Het bestuur.