Archief van
Categorie: Archief

Melden datalek

Melden datalek

In het kader van de Privacywetgeving dient iedere organisatie een meldpunt te hebben voor een datalek.

Wilt u een datalek melden gebruik dan onderstaand formulier.